Glykoproteiiniasetyylit 

Glykoproteiiniasetyylit (GlycA) on komposiitti-tulehdusmarkkeri, jonka pitoisuus nousee akuutissa ja kroonisessa tulehduksessa, syövässä ja rasva-aineenvaihdunnan häiriöissä. GlycA mittaa yhteenlaskettua N-asetyyliryhmien signaalia seuraavilta akuutin faasin proteiineilta: alfa-1 hapan glykoproteiini, haptoglobiini, transferriini ja alfa-1 antikymotrypsiini, sekä glykosyloituneilta lipoproteiineilta. GlycA -pitoisuuden nousu voikin johtua joko näiden molekyylien määrän lisääntymisestä tai muutoksista niiden glykosylaatiossa.