Haaraketjuisten aminohappojen kokonaiskonsentraatio 

Haaraketjuisia aminohappoja ovat leusiini, isoleusiini ja valiini. Tämä suure esittää näiden kolmen aminohapon yhteenlaskettua pitoisuutta.