Laktaatti

Laktaatti on anaerobisen eli hapettoman glukoosimetabolian tuote. Sitä voi kertyä verenkiertoon joko tiloissa, joissa hapeton glukoosimetabolia on lisääntynyt, kuten esimerkiksi verenkiertohäiriöissä tai raskaassa urheilusuorituksessa, tai jos laktaatin poistaminen on häiriintynyttä. Laktaatin mittaamisessa hyvä näytteenotto ja -käsittelytekniikka on ensiarvoisen tärkeää, sillä pitkittynyt verisuonen staasaus sekä viivästynyt plasman/seerumin erottaminen punasoluista nostaa näytteen laktaattipitoisuutta.