Lipoproteiinipartikkelit 

Lipoproteiinit ovat rasva-aineita verenkierrossa kuljettavia partikkeleita. Kylomironit kuljettavat ohutsuolesta imeytyneitä triglyseridejä muihin kudoksiin. Tässä testipaneelissa kylomikronit sisältyvät XL-VLDL -suureeseen yhdessä erittäin suurten VLDL-partikkeleiden kanssa. VLDL-partikkelit ovat triglyseridien pääasiallisia kuljetuspartikkeleita. Niitä muodostetaan maksassa ja ne kuljettavat triglyseridejä maksasta muihin kudoksiin. HDL ja LDL ovat puolestaan pääasiallisia kolesterolin kuljetuspartikkeleita. Kummatkin näistä muodostetaan maksassa, mutta niiden toiminta on kutakuinkin päinvastaista; siinä missä LDL-partikkelit kuljettavat kolesterolia kudoksiin, HDL-partikkelit kuljettavat kolesterolia pois muista kudoksista maksaan. Lipoproteiinipartikkelien jakauma, partikkelikoko ja niiden koostumus voi muuttua useissa sairaustiloissa. Esimerkiksi koirien hyperkolesterolemisissä tiloissa kolesterolia pakataan runsaasti HDL-partikkeleihin, johtaen erittäin suurten, runsaskolesterolisten HDL-partikkeleiden lisääntymiseen.