Tyrosiini 

Normaalioloissa tyrosiini on ei-välttämätön aminohappo, sillä sitä pystytään muodostamaan tarpeeksi fenyylialaniinista. Kuitenkin silloin, kun fenyylialaniinia ei ole tarpeeksi saatavilla tai jos fenyylialaniinin muuntaminen tyrosiiniksi on heikentynyt esimerkiksi kroonisen munuaisten vajaatoiminnan seurauksena, tyrosiinin pitoisuus laskee. Koska fenyylialaniinin ja tyrosiinin hajotus tapahtuu maksan toimesta, maksan vajaatoiminta nostaa näiden molekyylien pitoisuutta veressä. Tyrosiini on herkkä lämmölle, ja sen pitoisuus näytteessä kasvaa neljän päivän näytesäilytyksen jälkeen huoneenlämmössä.